Chính sách cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ chứa mã được cài đặt trên trình duyệt của bạn. Chúng giúp chúng tôi nhận diện trình duyệt của bạn và thu thập thông tin về việc sử dụng trang web của chúng tôi. Cookie không gây hại cho thiết bị của bạn và không chứa thông tin cá nhân nhạy cảm như tên, số điện thoại hoặc địa chỉ email.

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie: cookie cần thiết và cookie không cần thiết. Cookie cần thiết là bắt buộc để trang web hoạt động tốt, trong khi cookie không cần thiết được sử dụng để thu thập dữ liệu về việc sử dụng trang web và cải thiện trải nghiệm của bạn.

2. Các viên cookie mà chúng tôi sử dụng

Các viên cookie mà chúng tôi sử dụng được chia thành các loại như sau:

  • Cookie cần thiết: Đây là các cookie cần thiết để chúng tôi cung cấp các dịch vụ cơ bản của trang web và cho phép bạn duyệt qua các trang và sử dụng các tính năng cơ bản.
  • Cookie phân tích: Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để thu thập thông tin về việc sử dụng trang web, bao gồm số lần truy cập, thời gian trung bình trên trang, các trang đã truy cập và quốc gia nguồn. Thông tin thu thập từ cookie này giúp chúng tôi cải thiện trang web và trải nghiệm của người dùng.

3. Quyền kiểm soát cookie

Bạn có thể kiểm soát và tùy chỉnh cài đặt cookie theo ý muốn. Hầu hết các trình duyệt hiện nay cho phép bạn chấp nhận hoặc từ chối cookie, cũng như xóa các cookie đã lưu trên máy tính của bạn.

Tuy nhiên, việc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web và một số tính năng có thể không hoạt động đúng cách.

Trang web vietnamonlinecasino.top tuân thủ các quy định bảo mật và bảo vệ dữ liệu áp dụng cho việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chi tiết về quyền riêng tư và quyền lợi của bạn có thể được tìm thấy trong Chính sách Riêng tư của chúng tôi.