Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, sử dụng dịch vụ, mua hàng hoặc tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại, ngày sinh và các thông tin khác liên quan.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin không cá nhân, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, thời gian truy cập và các dữ liệu khác liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ, xử lý thanh toán, thông báo về hoạt động trên trang web, cung cấp hỗ trợ khách hàng và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ với bạn về các tin tức, khuyến mãi và thông tin quảng cáo.

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật công nghệ và vật lý để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi việc truy cập trái phép, mất mát, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ không được phép. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng nhân viên của chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc bảo mật và quyền riêng tư.

  • Sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu cá nhân.
  • Giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân.
  • Đảm bảo nhân viên được đào tạo về bảo mật thông tin cá nhân.
  • Hiện thực hóa các biện pháp an toàn để ngăn chặn việc truy cập trái phép vào hệ thống.

4. Quyền của người dùng

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, xoá hoặc yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có quyền từ chối nhận tin tức, quảng cáo và khuyến mãi từ chúng tôi. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email.

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một cách thức để xác thực danh tính của bạn trước khi xử lý yêu cầu.