Điều khoản sử dụng

Bằng cách sử dụng trang web vietnamonlinecasino.top, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây:

  • Không sử dụng trang web để vi phạm pháp luật hiện hành.
  • Không gây hại đến hệ thống và dữ liệu của trang web.
  • Không thu thập thông tin cá nhân của người dùng mà không có sự đồng ý của họ.
  • Không tạo và phân phối nội dung bất hợp pháp hoặc gây xúc phạm đến người khác.

1.1 Nội dung và Bản quyền

Các nội dung được hiển thị trên trang web vietnamonlinecasino.top thuộc bản quyền của chúng tôi hoặc các bên sở hữu bản quyền. Việc sao chép, sửa đổi hoặc phân phối nội dung mà không có sự cho phép của chúng tôi là vi phạm bản quyền.

Bạn được cấp phép sử dụng các nội dung trên trang web và chỉ dừng lại ở mục đích cá nhân, không thương mại.

1.2 Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và thực nghiệm để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng tránh mất mát, sử dụng trái phép, tiếp cận trái phép hay tiết lộ thông tin cá nhân.

  • Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.
  • Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích duy nhất là cung cấp dịch vụ và nâng cao trải nghiệm người dùng.